พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันคล้ายวันสวรรคตของ

Read more

การแสดงวัฒนธรรมชุด ออนซอนบ้านผือ เลืองลือวัฒนธรรม งามล้ำสาวไทพวน

Read more

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับกลุ่มเครือข่ายภูพระบาท ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Read more

วันวชิราวุธรำลึก

Read more

โครงการอบรมเด็กและเยาวชนร่วมใจสร้างเกราะวัฒนธรรมไทย ต้านภัยในเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ 2566

Read more

การฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลสุขภาพตำบลกลางใหญ่

Read more

เตรียมความพร้อมก่อนสอบนักธรรมศึกษา

Read more

งานเลี้ยงรับครูใหม่

Read more

ประชุมผู้บริหาร 6/2565

Read more