โรงทาน รร.กลางใหญ่ฯ

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

Read more

จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

Read more

จัดกิจกรรมประกาศ เจตนารมณ์ No Gift Policy และ รวมพลังเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทาง จริยธรรม

Read more

กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

รูปภาพ https://drive

Read more

กองทุนสงเคราะห์นักเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบอุบัติเหตุ

รูปภาพ https://drive

Read more

ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อสนอง ชินวังโส พระอาจารย์ลิน สุจิตโต พร้อมคณะศิษย์ญาติโยม

Read more

กิจกรรมวันลอยกระทง

รูปภาพ https://drive

Read more

พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันคล้ายวันสวรรคตของ

Read more

ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก(HPV)

รูปภาพ https://drive

Read more