การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

รูปภาพ https://drive

Read more

กิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4

Read more

มอบเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสื่อสร้างสรรค์หัวข้อ”เรื่องดีๆที่บ้านฉัน”

Read more