ประชุมผู้บริหาร 6/2565

Read more

งานกฐินวัดป่านาคำน้อย

Read more

งานเลี้ยงส่งท่านผู้อำนวยการ อภิรมย์ ผิวละออ

Read more

ประชุมผู้บริหาร รับรางวัลรร.ปลอดขยะระดับมาตรฐาน

Read more

สอบปลายภาค เทอม 1 (ป.1-ม.6)

Read more

สวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์

Read more

ยินดีต้อนรับคุณครูพัชรา จันทรเสนา(ครูใบเตย)คนใหม่ของโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์(วิชาเอกเคมี)

Read more

กิจกรรมรณรงค์การสื่อสารเพื่อส่งเสริม ภาพลักษณ์เชิงบวก เรื่อง ถุงยางอนามัยในวัยรุ่น

Read more

การฝึกภาคปกติของ นศท. ประจำปีการศึกษา2565

Read more

ปรับปรุงสวนหย่อม โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์

Read more