กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

รูปภาพ https://drive

Read more

กิจกรรมวันลอยกระทง

รูปภาพ https://drive

Read more

พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันคล้ายวันสวรรคตของ

Read more

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2566

รูปภาพ https://drive

Read more

ลูกหลานคุณแม่มิ่งขวัญ ปราบพาล มอบเงินเพื่อสาธารณะประโยชน์กับโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์

Read more

พิธียกเสาเอกเสาโท “โดมอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์”

รูปภาพ https://drive

Read more

ประกาศประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน

Read more

มอบทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

Read more