การประเมินการเตรียมพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

Read more

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับกลุ่มเครือข่ายภูพระบาท ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Read more

วันวชิราวุธรำลึก

Read more

โครงการอบรมเด็กและเยาวชนร่วมใจสร้างเกราะวัฒนธรรมไทย ต้านภัยในเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ 2566

Read more

กิจกรรมการอบรมแกนนำรักการอ่าน

Read more

การฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลสุขภาพตำบลกลางใหญ่

Read more

เตรียมความพร้อมก่อนสอบนักธรรมศึกษา

Read more

งานเลี้ยงรับครูใหม่

Read more

ประชุมผู้บริหาร 6/2565

Read more