การประเมินความพร้อมสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนแบบ On site

Read more

ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน

Read more

พิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร ประจำปี ๒๔๖๕

Read more

ตรวจสอบภายใน การดำเนินโครงการของโรงเรียน

Read more

ขอขอบคุณท่านผอ.สุริยา มะโยธี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม

สพม.หนองคายพร้อมด้วย

Read more