รางวัลชนะเลิศภาพยนตร์สั้น “โรงเรียนสุจริต” สพป.อุดรธานี เขต 4

นักเรียนจากโรงเรียนกลางใหญ่ฯ ภ่ยใต้ชื่อทีม “KidsdeeTeam” คว้ารางวัลชนะเลิศ ผลงานภาพยนตร์สั้น “โรงเรียนสุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ปีการศึกษา 2563 ภาพใต้ชื่อภาพยนตร์ว่า “จนแต่ไม่โกง” ขอแสดงความยินดีกับผลงานของนักเรียนในครั้งนี้จ้า