ภาพกิจกรรมโรงเรียน

รวมภาพกิจกรรมโรงเรียน  (เริ่มใช้งานปีการศึกษา 2560)

pencilปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา2559
pencilปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง 1/2560
pencilไหว้ครู2560
pencilเลือกตั้งประธานนักเรียน 2560
pencilวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2560
pencilวันสุนทรภู่2560
pencil พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือ-เนตรนารี 2560
pencil กิจกรรมวันเข้าพรรษา
pencil บ้านต้นไม้กลางใหญ่ฯ
pencil ประชุมกรรมการสถานศึกษา
pencil รับการนิเทศฯ ครั้งที่ 1/2560
pencil เจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์ให้ความรู้นักเรียน
pencil เข้าค่ายวิทยาศาสตร์
pencil ประชุมกลุ่มภูพระบาท
pencil ปลูกป่าที่ภูหินดัง
pencil กิจกรรมวันแม่
pencil ค่ายยุวบรรณารักษ์
pencil
pencil

About the Author