ติดต่อเรา

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศีกษาธิการ

ที่อยู่ ::  หมู่ 6  บ้านโนนตาแสง    ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ     จังหวัดอุดรธานี  41160

โทรศัพท์/โทรสาร ::   042-921504

e-mail  ::  klangayi.schoo@gmail.com
klangyai@hotmail.com
klangyai56@gmail.com

Facebook :: https://www.facebook.com/school2556

 

About the Author