มอบทุนความเสมอภาคทางการศึกษา รอบที่ 2

page3

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์  มอบทุนความเสมอภาคทางการศึกษา  แก่นักเรียนภายในโรงเรียน รอบที่  2  เป็นนักเรียนระดับชั้น ป.6-ม.3  ประจำปีการศึกษา 2562  จำนวน  37  ทุน  ทุนละ  600  บาท  ขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ ที่นี้ ด้วย

About admin