ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

2563

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์

โทร.042-921504
อีเมล์.klangyai.school@gmail.com
เฟซบุ๊ค.https://www.facebook.com/school2556
ไม่เว็นวันหยุดราชการ จ้า

About admin