ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม UD_New Gen

IMG_4902

IMG_4903

IMG_4909

(21 ส.ค. 62) ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานตามกิจกรรมอุดรโมเดล (UD_New Genaration) มาพบปะพูดคุยกับนักเรียนในโครงการพร้อมทั้งทำแบบประเมินฯ  ตามโครงการ  ทางโรงเรียนก็ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยจ้า

About admin