การตรวจเยี่ยมนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (กรรมการระดับเขตพื้นที่ฯ)

IMG_4918

IMG_4911

(22 ส.ค. 62) โรงเรียนกลางใหญ่ฯได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยมีท่านศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนเข้ามาร่วมประเมินพร้อมทั้งให้คำแนะนำหลายๆ อย่าง  โรงเรียนกลางใหญ่ฯต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้ข้อคิดข้อเสนอในการพัฒนาโรงเรียนต่อไปครับ

About admin