ความรู้ดีๆจากอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

IMG_1174

(14 ส.ค. 62) ขอขอบคุณอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทมาให้ความรู้และถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ของมนุษย์ในยุคต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องราวของอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

IMG_1028

IMG_1190

About admin