มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษ

IMG_1031
IMG_1041

กิจกรรมเช้า (30/07/2562) โรงเรียนกลางใหญ่ฯโดยท่านผู้อำนวยการเฉลิม มุ่งปั่นกลาง มอบหมายให้คุณครูอนงค์ พันพินิจ และคณะทำการมอบทุนการศึกษา “ทุนยากจนพิเศษ” แก่นักเรียนในโรงเรียนจำนวน 19 ทุน ทุนละ 500 บาท สำหรับนักเรียนกลุ่มเดิมที่เคยได้รับเมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมา

About admin