มือสะอาด ภาพยนตร์สั้นจากชุมนุมสื่อสร้างสรรค์

ภาพยนตร์สั้นจากชุมนุมสื่อสร้างสรรค์ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์  ภายใต้หัวข้อคนดี รู้จักพอ ไม่คอรัปชั่น เด็กๆเพิ่งหัดทำจับนั่นผสมนี้  พอเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป  ให้กำลังใจเด็กๆหน่อยครับ  นักแสดงประถมศึกษา  นอกนั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมด  แต่ทุกอย่างมาจากความตั้งใจของเด็กๆครับ

About admin