กิจกรรม”วันไหว้ครู”ปีการศึกษา 2562

ไหว้ครู622โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์  จะดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  2562  ในวันศุกร์ ที่  14  มิถุนายน  2562  เริ่มตั้งแต่เวลา  08.30 น.  เป็นต้นไป  ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน  จึงแจ้งข่าวมายังศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันทุกท่าน..จ้า

About admin