ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักเรียน62ไฟล์เล็ก

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์  ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 042-921504
งานวิชาการ. 083-662-6529
ผู้อำนวยการโรงเรียน. 092-483-3004
รับสมัครไม่เว้นวันหยุดราชการจ้า

About admin