โครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 2562

IMG_7298
IMG_7310
IMG_7357(20/02/2562) โรงเรียนกลางใหญ่ฯนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทั้งหมด  เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 2562  ร่วมกับเทศบาลตำบลกลางใหญ่  เพื่อสร้างชุมชนให้น่าอยู่  เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน  และเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนระหว่างเส้นทางหมู่บ้านมาโรงเรียนให้ดูสวยงาน  ขอบคุณโครงการดีๆจากทางเทศบาลกลางใหญ่ด้วย…จ้า
(ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด)

About admin