กิจกรรมวันมาฆะบูชา ปี 2562

IMG_6651
IMG_6996
(18/02/2562) โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์นำนัำเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  วันมาฆะบูชา  เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  โดยได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในวัดในเขตบริการของโรงเรียน  ได้แก่ วันแสงสว่าง บ้านโนนตาแสง  วัดสังฆคณาราม  บ้านกลางใหญ่
(ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด)

About admin