นักเรียนโรงเรียนกลางใหญ่ฯคว้ารางวัลชนะเลิศการออกแบบเว็บไซต์ CMS

std

                        นักเรียนโรงเรียนกลางใหญ่ฯคว้ารางวัลชนะเลิศการออกแบบเว็บไซต์ CMS งานวันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  ในวันที่  18  สิงหาคม 2559  สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

About admin