กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2560

IMG_3625

IMG_3633

IMG_3637

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ม.3 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2561

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด
กล้อง1
http://gg.gg/93lhy
กล้อง2
http://gg.gg/93lif
กล้อง3
http://gg.gg/93liw

About admin