พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2560

IMG_5197
“8 มิ.ย. 60” โรงเรียนกลางใหญ่ฯ จัดพิธีไหว้ครูเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดี  ให้ลูกศิษย์รู้จักถึงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์  ก่อนจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบในปีการศึกษา 2560  งานนี้มีทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย  คณะครูก็ขอขอบใจนักเรียนทุกคนมา ณ ที่นี้ด้วย

IMG_5198
IMG_5199
IMG_5200
IMG_5201
IMG_5202
IMG_5203
IMG_5204
IMG_5205
IMG_5208

IMG_5212
IMG_5214
IMG_5220
IMG_5225
IMG_5238
IMG_5239
IMG_5242
IMG_5394

About admin