ปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง 1/2560

IMG_4898
IMG_4908
IMG_4914
IMG_4982
“15 พ.ค. 60” โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง  เพื่อทำความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2560  และยังมีการจ่ายปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น

About admin