รับการตรวจนิเทศการดำเนินงานตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 4

IMG_1131

IMG_1132

IMG_1141

IMG_1148

IMG_1162

IMG_1191

IMG_1206

(6 มี.ค. 60) โรงเรียนการใหญ่ฯได้เข้ารับการตรวจนิเทศการดำเนินงานตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 4  โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ ประกอบด้วย ผอ.นวพล กุลธวัช  ผอ.ดำรง ไชยชนะ  ผอ.ไสว  พังคะบุตร  ศน.บุญโรม  ปัญญากุล  ขอบคุณทุกคำชี้แนะจากท่านคณะกรรมการเราจะนำทุกคำชี้แนะไปปรับปรุงการทำงานของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  (ชมภาพทั้งหมด)

About admin