การประชุมสัมมนาผู้นำครูจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 9 ปี 2560

IMG_3185

IMG_3202

IMG_3244

IMG_3263

IMG_3272

โรงเรียนกลางใหญ่ฯได้ทำหน้าที่เป็นสถานที่จัดการประชุมสัมมนาผู้นำครูอุดรธานี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2560  มีครูทั่วจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมประชุมสัมมนากว่า 600 คน พวกเรายินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มใจ  หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยจ้า  (ชมภาพบรรยากาศ  ชุดที่ 1    ชุดที่ 2)

About admin