11-13 ก.พ. 60 นักนักเรียน ม.3-ม.5 ทัศนศึกษาจังหวัดจันทบุรี

IMG_5436

IMG_5511

วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ โรงเรียนกลางใหญ่ฯนำนักเรียนชั้น ม.3-ม.5 เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดจันทบุรี งานนี้ทั้งสนุก  ทั้งได้ความรู้ ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆฝ่ายที่ให้ความร่วมมือให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับ (ชมภาพทั้งหมด)

About admin