มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคฯปี2560

img_2000

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์  โดยท่าน ผอ.เฉลิม  มุ่งปั่นกลาง  ได้มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคฯปี2560  ให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

About admin