กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ “ภาษาพาเพลิน”

8804-small

8805-small

8806-small

8807-small

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ “ภาษาพาเพลิน”
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คุณครูสมคิด บัวเนี่ยว  คุณครูสุพิน  ช่อมเซียง

About admin